Høyskolen Kristiania, instituttet Musikkteaterhøyskolen søker etter en dansepedagog med faglig forankring i jazzdans og musikkteater i 100% stilling, fast ansettelse. De søker etter en pedagog med førstestillingskompetanse, minimum førsteamanuensis eller førstelektor. Tiltredelse: 15. april 2020. Søknadsfrist: 10. desember.

Stillingen består av undervisning, samt forskning og planlegging/administrasjon. Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.
 
Les mer HER